en  
               
 

Aktualności

  • 2018-02-22

Informacja o wyborze oferenta: opracowania pn. inwentaryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych


Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy opracowania pn. Inwentaryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych związanych z kulturą pasterską w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-słowackie) w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (PLSK.01.01.00-18.0068/16) realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 niniejszym informujemy, iż wpłynęły następujące oferty częściowe zamówienia:
  • część A1: oferta wspólna: Agaty Gajdek, adres: ul. Grunwaldzka 17, 36-040 Boguchwała oraz Piotra Patoczka adres: ul. K. Hoffmanowej 6 m. 8, 30-419 Kraków;
  • część A2: Robert Bańkosz, adres: ul. Gałczyńskiego 14/1, 38-500 Sanok;
  • część B: Jolanta Harna EkoPlan, adres: Osławica 3, 38-543 Komańcza.
Wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie.
Wszyscy Oferenci spełnili kryteria określone w zapytaniu ofertowym i zostali wybrani jako wykonawcy poszczególnych części opracowania pn. Inwentaryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych związanych z kulturą pasterską w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-słowackie).
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |