en  
               
 

Aktualności

  • 2018-02-21

Pytania dot. oceny ofert w ramach postępowania na wyłonienie wykonawcy analizy działań promocyjnych obszarów górskich w Europie


Szanowni Państwo,

w związku z oceną złożonych ofert w ramach postępowania dot. analizy działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji Szlaku Kultury Wołoskiej do niektórych z Państwa zwróciliśmy się z prośbą o uszczegółowienie przedstawionych pozycji. Pytania zostały wysłane w dniu dzisiejszym na Państwa skrzynki mailowe.

Termin przesłania wyjaśnień upływa w dniu 22.02.2018 r., wraz z końcem dnia. Nie udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie lub nie wyjaśnienie budzących wątpliwości kwestii będzie skutkować nie uwzględnieniem danej pozycji.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |