en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-02-15

Informacja o wyborze oferenta


W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy opracowania pod roboczym tytułem: Encyklopedia Karpacka, stanowiącego kompendium wiedzy na temat Karpat, z uwzględnieniem specyfiki projektu, a więc odnoszącego się do pogranicza polsko-słowackiego w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (PLSK.01.01.00-18.0068/16) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 niniejszym informujemy, iż wpłynęły następujące oferty:
  1. KORAW Piotr Kocząb, adres: ul. Kolorowa 24/24, 35-235 Rzeszów
  2. Libra PL Sp. z o.o., adres: ul. Jagiellońska 14, 35 – 025 Rzeszów
Obie oferty wpłynęły w wymaganym terminie.
Obaj oferencie spełnili wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym.
Ocena punktowa:

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę KORAW Piotr Kocząb ul. Kolorowa 24/24, 35-235 Rzeszów.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |