en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-01-08

Informacja o wyborze oferenta

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy ekspozycji pasterskiej (wraz z scenariuszem wystawy) w ramach projektu pn. Szlak Kultury Wołoskiej(PLSK.01.01.00-18.0068/16) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 niniejszym informujemy, iż wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania, w związku z tym wykonawcą ekspozycji pasterskiej został Paweł Królikowski.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |