en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2017-10-19

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie spotkań mediacyjnych "CZŁOWIEK vs PRZYRODA"

 
Rzeszów, 19/10/2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0063/16 pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:

 
PRZEPROWADZENIE 13-STU SPOTKAŃ MEDIACYJNYCH "CZŁOWIEK vs PRZYRODA" DLA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZYRODĘ WOJ. PODKARPACKIEGO

 
OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego, poprzez m.in. spotkania mediacyjne różnych grup środowisk mających wpływ na przyrodę, warsztaty terenowe dot. bioróżnorodności Podkarpacia, imprezę edukacyjną, konkurs komiksowy oraz przygotowanie różnych narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (gra dydaktyczna, publikacje, aplikacja na telefon, filmy, etc.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 13-stu spotkań mediacyjnych, mających na celu omówienie istniejących lub potencjalnych problemów między ochroną przyrody a działalnością człowieka. Celem spotkań będzie znalezienie wspólnych obszarów do współpracy pomimo dzielących różnic w poglądach, rozbieżności w interesach i reprezentowanie różnych grup interesariuszy.

 
Spotkania mediacyjne odbędą się w dwóch cyklach:

1.   Cykl 10-ciu dwustronnych spotkań (10 spotkań x 5h x 15 osób)
W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele zdefiniowanych interesariuszy, np. samorządy – przedsiębiorcy, przewodnicy – leśnicy, ekolodzy – lokalna społeczność, parki narodowe – leśnicy itd., czyli grupy pomiędzy którymi najczęściej dochodzi do sytuacji konfliktogennych.

2.   Cykl 3 spotkań dla wszystkich grup interesariuszy (3 spotkania x 5h  x 30 osób)
W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele różnych grup interesariuszy mających wpływ na środowisko przyrodnicze woj. podkarpackiego (w tym m.in.: samorządowcy, leśnicy, ekolodzy, przedsiębiorcy, turyści, przyrodnicy, przewodnicy turystyczni, lokalna społeczność). 

 
Termin składania ofert upływa 27/10/2017 r. o godz. 12:00.
 
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Pociask - tel.: (17) 850 01 86,  e-mail: malgorzata.pociask@procarpathia.pl

Szczegóły oferty oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.


««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |