en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2017-10-17

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie merytoryczne publikacji "Wspólne dziedzictwo przyrodnicze woj. podkarpackiego"


Rzeszów, 17/10/2017 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0063/16 pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE PUBLIKACJI
"WSPÓLNE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO"

OPIS PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego, poprzez m.in. spotkania mediacyjne różnych grup środowisk mających wpływ na przyrodę, warsztaty terenowe dot. bioróżnorodności Podkarpacia, imprezę edukacyjną, konkurs komiksowy oraz przygotowanie różnych narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (gra dydaktyczna, publikacje, aplikacja na telefon, filmy, etc.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne publikacji „Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego”, obejmujące opis najważniejszych form ochrony przyrody oraz pozostałych elementów przyrody i krajobrazu woj. podkarpackiego według schematu zamieszczonego poniżej.

Zakładany układ wydawnictwa:
- wstęp (ok. 4 str.),
- parki narodowe  (ok. 40 str.),
- parki krajobrazowe (ok. 20 str.),
- rezerwaty przyrody  (ok. 100 str.),
- obszary Natura 2000  (ok. 40 str.),
- pomniki przyrody (ok. 35 str.),
- obszary chronionego krajobrazu (ok. 15  str.),
- stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (ok. 10 str.),
- mozaika siedlisk województwa podkarpackiego (ok. 10 str.),
- literatura.

 
Termin składania ofert upływa 25/10/2017 r. o godz. 12:00.
 
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Pociask - tel.: (17) 850 01 86,  e-mail: malgorzata.pociask@procarpathia.pl
 
Szczegóły oferty oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.


««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |