en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2017-09-06

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie cyklu 8-miu warsztatów terenowych „POZNAJ BY ZACHOWAĆ” 
Rzeszów, 06/09/2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0063/16 pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:

 
PRZEPROWADZENIE CYKLU 8-MIU WARSZTATÓW TERENOWYCH „POZNAJ BY ZACHOWAĆ” DLA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY MAJĄCYCH DUŻY WPŁYW NA PRZYRODĘ W WOJ. PODKARPACKIM
 
OPIS PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego, poprzez m.in. spotkania mediacyjne różnych grup środowisk mających wpływ na przyrodę, warsztaty terenowe dot. bioróżnorodności Podkarpacia, imprezę edukacyjną, konkurs komiksowy oraz przygotowanie różnych narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (gra dydaktyczna, publikacje, aplikacja na telefon, filmy, etc.).
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu 8-miu warsztatów (2-dniowych weekendowych – sobota/niedziela) o charakterze terenowym, dotyczących różnorodności biologicznej województwa podkarpackiego. Głównym założeniem cyklu jest przeprowadzenie warsztatów terenowych w zróżnicowanych porach roku oraz różnych miejscach woj. podkarpackiego i na różnych obszarach cennych przyrodniczo, tak by uczestniczący mogli zapoznać się z różnorodnością biologiczną na terenie woj. podkarpackiego. Warsztaty skierowane będą do wszystkich grup interesariuszy Projektu: samorządowców, leśników, ochroniarzy, ekologów, przedsiębiorców, turystów, przyrodników, przewodników i lokalnych społeczności. Uczestnicy spotkań razem mają odkrywać piękno przyrody woj. podkarpackiego w myśl zasady: „POZNAJ – BY ZACHOWAĆ!”
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego warsztatów w oparciu o przygotowany i uprzednio zaakceptowany program. Ramowy program warsztatów stanowi Załącznik nr 4. Programy szczegółowe warsztatów muszą być opracowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego min. 14 dni przed spotkaniem. Ponad to wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, dokumentacji fotograficznej (m.in. 20 zdjęć) oraz sprawozdania z poszczególnych spotkań (zawierające m.in. przebieg spotkania, poruszaną tematykę, itp.).
 
Liczba uczestników: 8 warsztatów x 20 osób = 160 osób
Termin realizacji zamówienia: do 31/08/2018 r.
Miejsce realizacji: województwo podkarpackie
 

Termin składania ofert upływa 15/09/2017 r. o godz. 12:00.
 

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Pociask - tel.: (17) 850 01 86,  e-mail: malgorzata.pociask@procarpathia.pl
 
Szczegóły oferty oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |