en  
       

Strony

   
 

Aktualności

  • 2017-07-21

Informacja o wyborze oferenta


W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych ze sprawozdawczością (z języka polskiego na język słowacki oraz z języka słowackiego na język polski) do projektu pn. Szlak Kultury Wołoskiej (PLSK.01.01.00-18.0068/16) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 niniejszym informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro tłumaczeń GROY Group. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie ofert.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |