en  
       

Strony

   
 

Aktualności

 • 2017-04-26

Poszukujemy pracownika

Specjalista ds. Programów Unijnych

 

W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” projektem „SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 poszukuje Asystenta Koordynatora ww. Projektu. 

 

Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych a następnie publikacji naukowych i w latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji. Celem koncepcji jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej”. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, która umożliwiła zagospodarowanie Karpat od czasów Średniowiecza. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku – imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Misją koncepcji jest sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Równocześnie jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy. Metodą realizacji koncepcji jest indukcja – oddolna budowa dobrych praktyk, realizacja rzeczywistych, uwieńczonych sukcesem, niewielkich, lecz licznych zamierzeń, zachęcających do naśladownictwa. Oznacza to tworzenie szlaku od niewielkich odcinków; spajanie ich w większe fragmenty i zespoły.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • zarządzanie dokumentacją projektu,
 • prowadzenie informatorium projektu,
 • zarządzanie podwykonawcami,
 • rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu, 
 • prowadzenie dokumentacji rozliczania czasu pracy,
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz księgowo-finansowych,
 • pozyskiwanie środków z funduszy publicznych,
 • dokonywanie rozliczeń projektu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w prowadzeniu, rozliczaniu i pisaniu projektów (warunek konieczny),
 • znajomość programów dotacyjnych Unii Europejskiej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane czynne prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane zainteresowania przyrodnicze, związane z turystyką, fotografią.

 

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość pracy przy tworzeniu ciekawych projektów.

 

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: 

z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 17 850 01 81

 

Zapraszamy do współpracy!

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty

 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |