en  
       

Strony

     
 

Aktualności

  • 2017-01-20

Zapytanie ofertowe - publiakcje KIK/53W związku z realizacją projektu pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” (KIK/53), dokonano rozpoznania rynku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie następujących publikacji: mapa korytarzy migracyjnych (obszar objęty projektem), mapy korytarzy oddzielnie dla 6 powiatów, foldery edukacyjne – oddzielnie dla 6 powiatów, materiały informacyjne dla gmin, publikacja podsumowująca projekt.


Otrzymano 4 oferty:

 

  • FUNDACJA BIESZCZADZKA
  • GRAFMAR sp. z o.o w u.u.
  • KORAW Piotr Kocząb
  • TURKULA Karolina Kiwior

 

Oferta Fundacji Bieszczadzkiej została odrzucona, jako niespełniająca kryterium dopuszczającego.

Najwyższa oferta: 219 200,00 PLN, najniższa: 179 850,00 PLN.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez: TURKULA Karolina Kiwior.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |